Metanol Projekt 

Száma: GOP-1.1.1-11-2012-0064
Helyszíne: Felsőnyárád
Kedvezményezett: Ormosszén Zrt.
Támogatás összege: 430.649.666 Forint

Projektvezető: Temesvári Gábor
Vezérigazgató: Huszti Béla

 

Elérhetőségek
3531 Miskolc Zsolcai kapu 9-11.
T: 46/507-623
F: 46/507-624

Kapcsolatok

www.ormosszen.hu
www.nfu.hu
www.magzrt.hu

Eredmények 

INFORMATIKA

A projekt megvalósítása során felállításra került a projektet kiszolgáló skálázható informatikai infrastruktúra, melyet egy nagy hibatűrésű tűzfalrendszer szolgál ki. Az informatikai infrastruktúra kialakítása mellett megtörtént a projekttagok részére jogosultságok kiosztása a projektvezető által, illetve felállításra került egy nagy biztonságú mentési alkalmazás is. A projektvezető által meghatározásra került a rendszeres mentési utasítás, mely szerint meghatározott időközönként az abban az időben elkészült, a projekttel kapcsolatos dokumentációt a projekttagok elmentik a projektszerverre.

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS

A projekt céljaként olyan hazai barnaszenet felhasználó metanolgyár üzemi technológiai tervének kialakítása fogalmazódott meg, mely a költséghatékony működést (ezáltal fenntartható üzemi eredményt) biztosít. Céljaink megvalósítása érdekében elgázosítási és kigázosítási kísérleteket végeztünk, melyek során csőreaktorban, változatos körülmények alkalmazása mellett vizsgáltuk a képződött gázok mennyiségét és minőségét. Vizsgálataink során komplett mérőberendezést állítottunk össze, melynek használatával folyamatos üzemmódban is végezhetjük elemzéseinket.

Meghatározásra került a kiindulási barnaszenek esetében az elemi analízis, az összetétel, az illékony komponensek, a hamu és salaktartalom is. Az alapkutatás során a technológia alkalmazásakor keletkezett salak és hamu hasznosítását vizsgálatuk, melynek során értékes segédanyagot, illetve hasznosítható hulladékhő forrást is azonosítottunk.

FOLYAMATMODELLEZÉS

A metanolgyártást számítógépes folyamatszimulátorral modelleztük le, több mérettartományban elvégeztük az anyag és hőáramszámításokat. A projekt informatikai infrastruktúráján futtatott alkalmazások segítségével  elvégezük ez elvi méretnövelési feladatokat is. Mindezen feladatok megvalósítása során modellkészülékeket konstruáltunk a vizsgálandó folyamatok mélyebb tanulmányozása céljából. Minden hőtermelő folyamat hőjét hasznosítjuk az előmelegítés, a desztilláció során, így téve kedvezővé a technológia energiamérlegét.

PROJEKT MUNKÁK 2013. OKTÓBER- 2014. MÁRCIUS KÖZÖTT

2013. októberétől megkezdődött a barnaszenet befogadó elgázosító megtervezése, mely tartalmazza az adagoló és szállítórendszer megtervezését, az elgázosító fűtését, a keletkező gázok elvezetését, illetve hűtését.

A megtervezett elgázosító alkalmas lehet arra, hogy közvetlenül bányaszén betáplálás mellett nagy tisztaságú, megfelelő összetételű szintézisgázt állítson elő. A tervezés során nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a segédanyagok adagolását úgy oldottuk meg, hogy a szennyező gázokat eredményező anyagok a salakban maradjanak vissza.

Az elgázosító megtervezése mellett sor került a keletkező gázok tisztítására alkalmas berendezés megtervezésére is, mely megvalósítja a szén-monoxid és hidrogéngáz mellett lévő szennyező és inert komponensek elválasztását. A gáztisztításra használt megoldás egyszerre távolítja el a kén és szén alapú komponenseket is.

A tervezési folyamata kiterjedt a metanolreaktor megtervezésére, mely alkalmas arra, hogy folyadék fázisban, folyamatos üzemben állítson elő az szintézisgázból metanolt. A tervezett eljárásban a szintézisgáz egy áthaladás mellett majdnem teljesen átalakul, vízmentes metanolt eredményezve.

A fentebbi metanol szintézis megvalósításához szükséges katalizátor megtervezése megtörtént, nagyobb mennyiségben legyártása, illetve tesztelése bizonyította, hogy alkalmas metanol gyártására. A katalizátorral elvégzett tesztek során meghatározásra kerültek a működési paraméterek, többek között az optimális szintézisgáz összetétele, illetve a reakció-hőmérséklet.

Tesztelésre került a tervezett és előállított katalizátorral a metanol előállítása.

Nemzetközi egyezmény került aláírásra a SotaCarbo S.p.a társasággal, az európai barnaszenek hő, áram, illetve vegyipari célú felhasználása tekintetében, melyről nemzetközileg referált folyóiratban [Fuel Processing Technology 122 (2014) 1–11] “Experimental characterization of a high sulfur Hungarian brown coal for its potential industrial applications” címmel jelent meg közlemény.

 

2015. március 31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szénbázisú metanolgyártás megteremtése Magyarországon

Az Ormosszén Zrt. mint konzorciumvezető, valamint az UNI-FLEXYS Közhasznú Nonprofit Kft. mint konzorciumi tag 430,65 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című GOP-1.1.1-11 pályázati konstrukció keretében. A 637,28 millió forint összköltségvetésű projekt célja és címe „Szénbázisú metanolgyártás megteremtése Magyarországon”.

Az Ormosszén Zrt. saját, illetve Magyarország barnaszén bányáinak újszerű, hosszútávon fenntartható és környezetbarát felhasználási lehetőségét tűzte ki célul a hazai metanolipar megteremtésével. A Miskolci Egyetem által alapított UNI-FLEXYS Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai csoportjával kiegészítve konzorciumban végezték el a projektjük kísérleti fázisait.

 Elkészítették, a hazai barnaszén vegyipari célú felhasználását előtérbe helyező metanol gyár terveit, technológiai leírását, mely méreténél fogva alkalmas lehet egyedi barnaszén lelőhelyek mellé telepített metanol gyártás megindítására. Elkészült az első kísérleti üzem, az ipari kísérleti laboratórium, melynek tesztelése és optimalizálása választ adhat, a meglévő metanol üzemekhez képest eltérő technológiai folyamatot alkalmazásával, a magyarországi barnaszén lelőhelyek mellé telepített metanol ipar technológiai és gazdaságossági   kérdéseinek megválaszolására. Az ipari laboratórium kifejlesztéséhez a pénzügyi hátteret részben jelen projekt biztosította.

A globális metanol ipar 36 milliárd dollár forgalmat generál minden évben, egyúttal több százezer munkahelyet hozott létre és folyamatosan biztosít szerte a világon. A konzorcium ennek az ágazatnak első építőkövét hozta létre Magyarországon. Ez a projekt, jelentős hatással van a hazai kutatás-fejlesztésre, kifejezett hatással az ipari fejlődésre és a tudás fejlődésére, melyek a térségbeli felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, ipari parkok kialakítását ösztönzik. A projektben számos egyetemi tanár, oktató végzett kutatómunkát, korábban megszerzett tudását piacorientált fejlesztésnek a szolgálatába állítva. Külön köszönet a MTA Természettudományi Kutatóközpont munkatársainak, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a projektben a katalitikus folyamatok területén.

 Egy lépéssel közelebb kerültünk, ahhoz, hogy hazánk az ásványi nyersanyag adottságait kihasználva, fenntartható módon közelítsen a termelési lehetőségeinek határaihoz. A fejlett, jövő metanol gazdaságában, amely fel fogja váltani az olaj alapú gazdaságot, Magyarország fejlesztései révén utat mutat és biztosíthatja állampolgárai minél magasabb életszínvonalát. A metanolnak, mint alapvető és sokoldalú vegyipari nyersanyag import kitettségének a csökkentése irányába komoly lépést tett a projekt.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

További információ kérhető:

Ormosszén Szénkitermelő és Kereskedelmi Zrt.

Cím: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.

Honlap: www.ormosszen.hu

E-mail: postmaster@ormosszen.t-online.hu